Konferencje i szkolenia

„Edukatorzy bioróżnorodności"

Szkolenie jest jednym z etapów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja pod hasłem "Pszczoły proszą o pomoc", mającej na celu ochronę środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających.

Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się populacja tych owadów. Jeśli nie uda się ograniczyć skali tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności.

Dane naukowe wskazują, że to właśnie owady zapylające pomagają w zapylaniu ponad 80% spożywanych przez nas roślin. Na skutek intensyfikacji rolnictwa, w ostatnich latach kurczą się też w szybkim tempie ich naturalne siedliska. Łąki, ogródki i skwerki, jako ostoja zieleni i bioróżnorodności w polskich wsiach i miastach, odgrywają więc ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych pożytecznych stworzeń.

Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, konferencje, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu bioróżnorodności oraz lokalnymi liderami, aby stworzyć miejsca przyjazne pszczołom. W ramach projektu proponujemy wzięcie udziału w trzydniowym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych mających na celu pokazywanie problemu i zachęcanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony zapylaczy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracować nad pomysłami tworzenia przyjaznych stref dla pszczół i owadów zapylających, działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi kierowanymi do społeczności lokalnych, zostaną zainspirowani wyjazdem do pasieki edukacyjnej, otrzymają wiedzę o doborze gatunków roślin przyjaznych pszczołom i zasady wspólnego planowania przestrzeni wiejskich sprzyjających zapylaczom.

 „Dla pszczół  - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”

interreg ps

naglowek i stopka 01naglowek i stopka 02naglowek i stopka 03naglowek i stopka 04

 

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar