Konferencje i szkolenia

Konferencja Wrocław

26.06.2014r. we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności”.

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych badań dotyczących zmniejszania populacji owadów zapylających, promocję działań prośrodowiskowych oraz dobrych praktyk rolniczych mających korzystny wpływ na stan populacji owadów zapylających, otwartą wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk oraz podjęcie wspólnych działań chroniących ekosystemy dla owadów zapylających. W konferencji udział wzięło 40 przedstawicieli samorządów, organizacji pszczelarskich, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, doradców rolnych, przedstawicieli uczelni i mediów, miejscowości zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

 Program konferencji: 

  • Prezentacja projektu "Pszczoły proszą o pomoc" i zasad uczestnictwa w jego działaniach.
  • Znaczenie pszczoły miodnej na świecie - w gospodarce człowieka i dla środowiska.
  • Przyczyny zmniejszania się populacji pszczół i owadów dziko zapylających w Unii Europejskiej i w Polsce.
  • Główne czynniki zagrażające owadom zapylającym i rolnictwu w świetle najnowszych badań, także w aspekcie zmian klimatycznych.
  • Gospodarowanie przestrzenią krajobrazu, planowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie zachowania bioróżnorodności i produktywności ekosystemów oraz rola naturalnych i półnaturalnych siedlisk w zachowaniu liczebności i różnorodności owadów zapylających.
  • Dobre praktyki w projektach ochrony i tworzenia siedlisk dla owadów zapylających na terenach wiejskich.
  • Dyskusja moderowana: "Jak postrzegamy problem zmniejszania się populacji pszczół w swoich środowiskach"

 „Dla pszczół  - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”

interreg ps

naglowek i stopka 01naglowek i stopka 02naglowek i stopka 03naglowek i stopka 04

 

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar