Aktualności

W listopadzie 2015r. mieszkańcy Dziadkowa przygotowali teren i nasadzili rośliny tworząc przyjazną owadom strefę w swojej miejscowości. Rośliny wraz z ziemią przekazała mieszkańcom Fundacja Ekologiczna ”Zielona Akcja”.

Mieszkańcy wsi Pawłowice Wielkie w ostatnich dniach listopada 2015r. utworzyli w swojej miejscowości strefę nektarodajną. Społeczność otrzymała wsparcie merytoryczne pracowników Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz środki finansowe na pokrycie zakupu drzew, krzewów oraz bylin miododajnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najciekawsze zdjęcia i filmiki z życia owadów!!!

Laureatami konkursu zostali:

  1. Weronika Czech
  2. Katarzyna Bednarska
  3. Pasieka Miodne Życie
  4. Pasieka Bzyk
  5. Pasieka Rodzinna Górniccy Family Apiary

Serdecznie gratulujemy, do zwycięzców wędrują nagrody książkowe!

Osoby, które dostarczą najciekawsze zdjęcia i filmik z życia owadów otrzymają nagrody książkowe. 

Zatytułowane zdjęcia i krótkie 10 sek. filmiki prosimy zamieszczać na FB Pszczoły proszą o pomoc, podając w komentarzu dane autora. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec realizacji projektu.

Zapraszamy!

W Trzebieniu powstaje projekt ścieżki edukacyjnej o owadach zapylających, mieszkańcami wsi nie zważając na pogodę planują zagospodarowanie przestrzeń koło szkoły. Z uwagi na piaszczyste podłoże posadzone zostaną gatunki odporne na suszę, o małych wymaganiach glebowych. Planowane jest stworzenie kilku szpalerów lipowych oraz grup krzewów i drzew.

W Sołectwie Konradówka-Piotrowice powstaje projekt ścieżki edukacyjnej o owadach zapylających, mieszkańcy wsi jako miejsce powstania strefy przyjaznej pszczołom wybrali wiejski plac zabaw. Na przeprowadzonych przez Fundację warsztatach mieszkańcy dowiedzieli się, że dzikie pszczoły nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Dlatego bez obawy o swoje dzieci mieszkańcy Konradówki i Piotrowic posadzą kwitnące krzewy i drzewa wokół placu.

Wiosna tuż tuż i my też szykujemy się do nowych nasadzeń stref przyjaznych pszczołom. W Strupinie powstaje projekt ścieżki edukacyjnej o owadach zapylających, mieszkańcami wsi z zapałem angażują się w planowanie, aby zagospodarować przestrzeń koło szkoły. Na placu zasadzone zostaną głównie róże, o kwiatach, na których nektar będą mogły zbierać owady.

Drugie szkolenie „Edukatorzy bioróżnorodności” Tomaszowice

W dniach 27-30 listopada 2014r. w Tomaszowicach (woj. małopolskie) odbyło się drugie szkolenie szkolenie przygotowujące do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych mających na celu pokazywanie problemu zmniejszania się populacji owadów zapylających i zachęcanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony zapylaczy. W szkoleniu wzięło udział 19 członków organizacji działających na rzecz lokalnego środowiska lub ochrony krajobrazu czy bioróżnorodności, przedstawicieli samorządów, osób prowadzących pasieki lub pracujących w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

W listopadzie 2014 r. mieszkańcy Wolimierza przygotowali teren i nasadzili rośliny tworząc przyjazną owadom strefę w swojej miejscowości. Krzewy wraz z ziemią przekazała mieszkańcom Fundacja Ekologiczna ”Zielona Akcja”. W przyszłości posadzone rośliny będą przyjaznym miejscem nie tylko dla mieszkańców Wolimierza, ale także "stołówką" dla pożytecznych owadów - pszczół, motyli i trzmieli. Dodatkowo ustawiony zostanie specjalny hotelik dla dzikich pszczół i tablica informacyjna.

Grudzień dla twórców miejsc przyjaznym pszczołom okazał się łaskawy, jeszcze w tym roku mieszkańcy Czapli przygotowali teren i nasadzili rośliny tworząc przyjazną owadom strefę w swojej miejscowości. Krzewy wraz z ziemią przekazała mieszkańcom Fundacja Ekologiczna ”Zielona Akcja”. W przyszłości posadzone rośliny będą przyjaznym miejscem nie tylko dla mieszkańców Czapli, ale także "stołówką" dla pożytecznych owadów - pszczół, motyli i trzmieli. Dodatkowo ustawiony zostanie specjalny hotelik dla dzikich pszczół i tablica informacyjna.

Mieszkańcy Ernestynowa w listopadzie 2014 roku posadzili blisko 200 krzewów, tworząc przyjazną owadom rabatę. W akcji wzięło kilkadziesiąt osób, które nasadziły krzewy i drzewka kwitnące. Utworzona strefa stanie się "stołówką" dla pożytecznych owadów - pszczół, motyli i trzmieli. Więcej o roli dzikich pszczół w przyrodzie można dowiedzieć się z tablicy informacyjnej.

07.11.2014r. w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności”.

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych badań dotyczących zmniejszania populacji owadów zapylających, promocję działań prośrodowiskowych oraz dobrych praktyk rolniczych mających korzystny wpływ na stan populacji owadów zapylających, otwartą wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk oraz podjęcie wspólnych działań chroniących ekosystemy dla owadów zapylających. 
W konferencji udział wzięło 41 przedstawicieli samorządów, organizacji pszczelarskich, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, doradców rolnych, przedstawicieli uczelni i mediów, miejscowości zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

W Godzięcinie powstaje projekt ścieżki edukacyjnej o owadach zapylających, nasi eksperci ciężko, ale jakże pożytecznie pracują z mieszkańcami wsi, aby zagospodarować przestrzeń koło placu zabaw. Na trawniku zasadzonych zostanie prawie 200 sadzonek, w tym irga, berberys, tawuła, pigwowiec i lawenda.

Strona 2 z 2

 „Dla pszczół  - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”

interreg ps

naglowek i stopka 01naglowek i stopka 02naglowek i stopka 03naglowek i stopka 04

 

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar