Warsztaty

Wielka Mapa Małego Świata „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” Takie hasło towarzyszyło kolejnym warsztatom edukacyjnym mającym miejsce w województwie wielkopolskim. Warsztaty odbyły się w Łomnicy w gminie Trzcianka, a uczestnikami warsztatów byli rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łomnicy. Podczas zajęć poruszano tematy związane z ochroną bioróżnorodności i klimatu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy budowali hoteliki dla owadów.

Tym razem warsztaty edukacyjne odbyły się w PWSZ w Koninie, a uczestnikami warsztatów byli studenci i studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

24 marca br. w miejscowości Złotów odbyły się kolejne warsztaty poświęcone zadrzewieniom śródpolnym. Omówione zostały funkcje zadrzewień - ochrona wody przed zanieczyszczeniami, znaczenie dla krajobrazu i tradycji, rola korytarzy ekologicznych.

17 marca br. w miejscowości Targoszyn odbyły się warsztaty poświęcone zadrzewieniom śródpolnym - ich funkcjom, znaczeniu dla przyrody i człowieka, wpływie klimat, ochronę wód i gleby.

Na początku marca zostały zrealizowane warsztaty edukacyjne pt. „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich” w Skrzatuszu. W warsztatach uczestniczyli m.in. radni (w tym przedstawiciele Komisji Rolnictwa i Środowiska), przedstawicielka samorządu, rolnicy,  pszczelarze, mieszkańcy tamtejszej gminy, ogółem osoby zainteresowane tematem bioróżnorodności oraz zmianami klimatu.

Artykuł o tym wydarzeniu na stronie gazetaszydlowska.pl

Już od początku marca realizowane są na terenie Wielkopolski warsztaty edukacyjne pt. „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich”.

W dniu 9 listopada 2016 roku przeprowadziłam warsztaty pt: „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich” przeprowadzonych w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Lubiatowie, uczestnikami spotkania była lokalna społeczność Lubiatowa oraz społeczność pobliskiej miejscowości Kwiatów.

W dniu 25.10.2016 r., w miejscowości Mściwojów przeprowadzono warsztat edukacyjny pn. ,,Wpływ zadrzewienia na środowisko lokalne, analiza możliwości i szans na przykładzie Gminy Mściwojów”. Uczestnicy spotkamia wskazali konieczność zachowania istniejących i tworzenia nowych zadrzewień.

W dniu 30.09.2016r w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie, w gminie Wisznia Mała zostały przeprowadzone warsztaty pn.:”Co piszczy w trawie i co szumi w lesie” sfinansowany ze środków NFOŚ i GW w ramach realizacji projektu „Zadrzewienia Śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar